Co to jest ubezpieczenie AutoCasco ?

Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym. Oznacza to, że na zawarcie umowy ubezpieczenia wyrazić zgodę muszą dwie strony – właściciel pojazdu oraz zakład ubezpieczeń. Może się więc zdarzyć, że pomimo chęci klienta – zakład ubezpieczeń odmówi zawarcie tego ubezpieczenia.
Przedmiotem umowy ubezpieczenia AutoCasco są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w niektórych zakładach ubezpieczeń – pojazdy zarejestrowane na terenie UE. Zasady ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) opracowane i zatwierdzone przez zakład ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia AC można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy (o ile dopuszczają to OWU). Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa – ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki lub w szczególnych przypadkach od dnia i godziny podpisania umowy. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia – natomiast nieopłacenie kolejnej raty nie kończy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń” (więcej w poradzie nr 3).

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

 • gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
 • gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
 • gdy uszkodzenia są skutkiem zderzenia ze zwierzętami,
 • za skutki żywiołów (np. powodzi, wybuchu, pożaru),
 • za kradzież pojazdu.

Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń :

 • jeżeli pojazd prowadziła osoba bez uprawnień ;
 • jeżeli pojazd prowadziła osoba pod wpływem środków odurzających ;
 • gdy prowadzący pojazd uciekł z miejsca zdarzenia ;
 • gdy pojazd nie miał ważnego badania technicznego ;
 • gdy przyczyną wypadku było niestosowanie się to przepisów ruchu drogowego – to ograniczenie jest często stosowane w ubezpieczeniach o bardzo niskich składkach (głównie w zakładach ubezpieczeń typu DIRECT).

Zawierając ubezpieczenie należy zwrócić szczególną uwagę na :

 • zakres ochrony – czyli jakie zdarzenia są a jakie nie są objęte ochroną ;
 • zakres terytorialny – czyli czy ubezpieczenie działa tylko w Polsce czy też winnych krajach (UE lub Rosja) ;
 • sposób likwidacji szkody częściowej – wg jakich cen wypłacane jest odszkodowanie za części, za robociznę, czy do naprawy będą stosowane części nowe oryginalnem, czy nieoryginalne/używane ;
 • czas likwidacji szkody – od zgłoszenia, do wypłaty pieniędzy ;
 • czas w którym należy szkodę zgłosić – pamiętaj że na zgłoszenie kradzieży w zakładzie ubezpieczeń masz przeważnie max. 48h od chwili “powzięcia” wiedzy na temat kradzieży.

Pamiętaj, aby zapoznać się z OWU – ponieważ od tego zależy czy odszkodownie, które otrzymasz będzie Ciebie satysfakcjonowało i faktycznie pokryje straty. Na pewno łatwiej jest poznać szczegóły OWU i “pułapki” korzystając z usług doświadczonych agentów ubezpieczeniowych – przez infolinie niestety rzadko można uzyskać wiarygodne informacje.