Jeżeli w wypadku komunikacyjnym za granicą (w kraju należącym do UE) będzie poszkodowany obywatel Polski ?

Poszkodowany lub osoby bliskie poszkodowanego mogą zgłosić szkodę w Polsce po powrocie do kraju. Za pośrednictwem ośrodka informacji (działającego przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym) poszkodowany odnajdzie reprezentanta do spraw roszczeń tej firmy, w której ubezpieczony był sprawca kolizji i za jego pośrednictwem, bez żadnych dodatkowych opłat, komunikując się w języku polskim powinien dochodzić swych roszczeń. Gdy dane towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie miało reprezentanta ds. roszczeń na terenie RP, szkody będą rozpatrywane przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.