Na jaki okres zawiera się umowę OC ?

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z niżej wymienionymi wykluczeniami.
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy (umowa ubezpieczenia krótkoterminowego), można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

  • zarejestrowany czasowo (umowa OC na okres nie krótszy niż okres rejestracji, jednak nie krótszy niż 30 dni)
  • zarejestrowany za granicą (umowa OC na 30 dni)
  • pojazdem wolnobieżnym (umowa OC nie krótsza niż 3 miesiące)
  • pojazdem historycznym (umowa OC nie krótsza niż 30 dni)
  • zarejestrowanym na stałe (dla podmiotów gospodarczych pośredniczących w kupnie i sprzedaży ; umowa OC nie krótsza niż 30 dni)