Skąd wynikają różnice w składkach AC między zakładami ubezpieczeń ?

Ubzpieczenie AutoCasco jest zawierane w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczeń. Każdy zakład ubezpieczeń zapisuje w OWU jaki jest zakres ochrony, warunki wypłaty odszkodowania, pomniejszenia odszkodowania. Taryfa składek natomiast jest odzwierciedleniem zakresu ubezpieczenia i czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe AC – takich jak :

  1. miejsce rejestracji pojazdu (region Polski) ;
  2. marka pojazdu ;
  3. wiek właścicieli pojazdu ;
  4. wiek użytkowników pojazdu ;
  5. doświadczenie i historia ubezpieczenia właściciela (t.zw. bonus-malus) ;

Jak zakres ubezpieczenia wpływa na składkę ?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na składkę. Wprowadzenie do OWU różnego rodzaju pomniejszeń wypłaty odszkdoowania powoduje drastyczne obniżenie składki. Na przykład :

  • udział własny w szkodzie ;
  • franszyza integralna ;
  • amortyzacja części (związana z wiekiem pojazdu) ;
  • wykluczenie z ochrony zdarzeń wynikających z niestosowania się do przepisów ruchu drogowego ;

Powyższe ograniczenia zakresu, które zmniejszają odszkodowanie (lub je wykluczają w ogóle) powodują często obniżenie składki nawet do 50%. Pamiętaj jednak – że i ochrona w takich przypadkach spada również o 50%, a czasami jej nie ma w ogóle.

Jak pozostałe czynniki wpływają na składkę ?

Wpływ pozostałych czynników wynika ze statystyk każdego zakładu ubezpieczeń. Dlatego w różnych regionach kraju ten sam pojazd może mieć znacznie niższą/wyższą składkę. Jeśli w zakłądzie ubezpieczeniowym “X” więcej wypadków powodują np. OPLE to marka ta będzie miała wyższe składki. Jeśli zakładzie “Y” klienci w wieku 30-45 lat powodują najmniej wypadków – dostaną ekstra zniżkę.

Z powyższych względów właściciele pojazdów robią błąd prosto myśląc : skoro sąsiad w firmie ABC zapłacił za swojego VOLKSWAGENA “N zł” to ja się tam przeniosę – też zapłacę “tyle samo”. Potem okazuje się, że składka wyszła inna

Uważaj na okazyjnie niskie składki AC !

Jak opisałem powyżej – na wysokość składki ma wpływ szereg czynników. Dlatego jeżeli – mając do wyboru kilka ofert – niektóre z nich są na zbliżonym poziomie cenowym (+/-15%) a jedna jest super atrakcyjna – niższa od pozostałych o 20%-50%) to zapoznaj się z OWU zanim podejmiesz decyzję o zakupie. Nie słuchaj “zapewnień” pracownika z infolinii – przeczytaj OWU. Bo za szczególnie niską składkę – masz szczególnie niską ochronę.