Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie – czy jest OC rowerzysty ?

Jeśli sprawcą kolizji z samochodem był rowerzysta, czy poszkodowany może wystąpić do Funduszu Gwarancyjnego ?

Nie – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania jedynie w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC a pojazdem tym została wyrządzona szkoda. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 roku rower nie jest traktowany jako pojazd mechaniczny (analogicznie zresztą regulują to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym).
W zaistniałej sytuacji poszkodowany może:

  1. skorzystać z umowy autocasco,
  2. wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy (rowerzysty)

W drugim przypadku należy sprawdzić, czy tego typu szkody nie są objęte jakąś umową ubezpieczenia, która dotyczy tego rowerzysty np. odpowiedzialności cywilnej przy ubezpieczeniu mieszkania. Również ubezpieczenia nazywane przez Zakłady ubezpieczeń : OC w Życiu Prywatnym przeważnie obejmują ochroną zdarzenia związane z prowadzeniem pojazdów niemechanicznych (rowery, hulajnogi, deskorolki). Pamiętaj również, że ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmują ochroną zarówno osobę ubezpieczonego jak i wspólnie z nim zamieszkujące osoby bliskie. Nie należy się więc martwić jeśli to dziecko uszkodzi Twój pojazd – rodzice za nie odpowiadają więc – o ile posiadają w/w ubezpieczenie OC – również zakłada ubezpieczeń wypłaci Tobie odszkodowanie.