Co to znaczy ubezpieczenie ALL RISKS ?

ALL RISKS – z ang. “wszystkie ryzyka” jest to ubezpieczenie, które gwarantuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za wszystkie zdarzenia, które nie są wykluczone w OWU.

Czym różni się ALL RISKS od standardowego ubezpieczenia ?

W standardowym ubezpieczeniu w OWU są zapisane dwa ważne rozdziały :

  • zakres ochrony – czyli katalog tylko tych zdarzeń, za które zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność ;
  • wyłączenia odpowiedzialności – czyli wyszczególnienie tych zdarzeń, za które odpowiedzialności nie ma ;

W ubezpieczeniu ALL RISKS natomiast jest WYŁĄCZNIE lista zdarzeń za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności – a za wszystkie pozostałe – odpowiedzialnośc jest pełna. Różnica jest taka, że nie ma tutaj interpretacji – czy “zdarzenie” jest objęte ochroną czy nie, bo wszystkie są – poza wymienionymi w szczegółowej liście wyłączeń.